TOPETERM Plzeň

...pro teplo Vašeho domova

Nástěnné plynové kotle

Převážná část v dnešní době společností TOPETERM dodávaných plynových kotlů jsou kotle nástěnné.
Jejich velkou výhodou je jejich kompaktnost, jednoduchá montáž a vysoká vybavenost. Zpravidla již obsahují  oběhové čerpadlo, expanzomat a také trojcestný přepínací ventil pro řešení přípravy teplé vody a to buď průtokovým ohřevem nebo přes nepřímoohřívaný zásobník TV.
Regulace a řízení provozu nástěnného plynového kotle je zpravidla již součástí řešení kotle, připojení externího prostorového termostatu nebo ekvitermní regulace je realizováno zpravidla pomocí výrobcem dodávaných zařízení.
 
Nástěnné plynové kotle je možné řešit jako plynové spotřebiče typu B (otevřená spalovací komora) s odvodem spalin do komína nebo jako plynové spotřebiče typu C (uzavřená spalovací komora) s nuceným odvodem spalin pomocí ventilátoru a přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí. To je možné řešit buď koaxiálním vedením odkouření a přívodu spalovacího vzduchu pro délky vedení do cca 3 m nebo potom systémem s děleným vedením spalin a přívodu spalovacího vzduchu pro větší délky. Velkou výhodou řešení uzavřeným spotřebičem je nezávislost přívodu spalovacího vzduchu do spalovací komory plynového kotle na prostředí ve kterém je plynový kotel instalován. Spalovací vzduch není odebírán z místnosti a není potřeba zabývat se průvzdušností oken a zajištěním přívodu vzduchu do místnosti instalace. Společnost TOPETERM dodává převážně plynové nástěnné kotle firmy Junkers, ale je možná též dodávka kotle jiného výrobce dle volby zákazníka.
Pro plynové kotle Junkers je společností TOPETERM zajišťován též servis.
TOPETERM, spol. s r.o.  |   K Remízku 364/36, 301 00 Plzeň - Lhota  |  +420 739 043 803  |  info@topeterm.cz