TOPETERM Plzeň

...pro teplo Vašeho domova

Ochrana okapů

Nízké teploty v kombinaci se sněhem a náledím způsobují v zimním období nemalé potíže. Sníh napadaný na střeše při teplotách kolem bodu mrazu postupně mrzne ve střešních úžlabích, okapových žlabech a svodech. Tvoří se nebezpečné rampouchy, které ohrožují kolemjdoucí. Voda může zatékat do staveb a způsobit skryté či viditelné vady. Opravy těchto škod jsou velmi nákladné.
Podstata funkce ochranných systémů spočívá v prevenci. To znamená, že problémy nejsou řešeny v okamžiku kalamitní situace, nýbrž již v jejich zárodku. Cílem činnosti ochranného systému okapových žlabů, svodů a střešních úžlabí je zajištění průchodnosti odtokových cest tak, aby bylo zabráněno možnosti vzniku následných škod na stavebním díle.
 
Topné kabely umístěné ve střešních úžlabích (případně na spodních částech střech), žlabech a okapech spolehlivě zabrání poškození střešní nebo stavební konstrukce zatékající vodou a zároveň zamezí vzniku nebezpečných rampouchů. Ochranný systém lze instalovat do všech typů okapových žlabů nebo střešních konstrukcí.
 
Pro klasický okapový žlab a svod se instalovaný výkon pohybuje v rozmezí 30-40 W na 1 metr délkový. Fixování topných kabelů je zabezpečeno speciálními plastovými úchyty jak do žlabů, tak i do svodů. Každou aplikaci topných kabelů na střechu je zapotřebí posuzovat individuálně, protože je nutné vzít v úvahu další faktory, jako je např. tepelná izolace střechy, orientace ke světovým stranám, nadmořská výška apod.
 
Pro aplikace ochrany okapových žlabů, svodů a úžlabí doporučujeme použít odporové topné kabely z nabídky společnosti FENIX Jeseník nebo samoregulační topné kabely. V naší společnosti používáme samoregulační topné kabely firmy Heat Trace.
 
Samozřejmostí je použití speciálních termostatů a regulátorů pro řízení procesu odtávání. Je nutné si v této souvislosti uvědomit, že systém pro ochranu okapových žlabů, svodů a střešních úžlabí je preventivní systém a zanedbáním včasnosti sepnutí mohou být způsobeny stavy, které systém není schopen již řešit.
 
TOPETERM, spol. s r.o.  |   K Remízku 364/36, 301 00 Plzeň - Lhota  |  +420 739 043 803  |  info@topeterm.cz