TOPETERM Plzeň

...pro teplo Vašeho domova

Pasivní větrání

Pasivní větrání
Pasivní větrání je nejvíce rozšířený způsob větrání objektů ve staré, ale i nové zástavbě. K větrání dochází obdobným způsobem jako u větrání přirozeného, tedy infiltrací, avšak otvory pro přívod vnějšího čerstvého a odvod vnitřního vydýchaného vzduchu je realizován přes instalované pasivní ventilační prvky (přívodní prvky vzduchu) a přes ne zcela těsné otvory ve stavebních konstrukcích. K výměně vzduchu dochází pouze teplotním rozdílem vnitřního a vnějšího prostředí.

Pasivní větrání je velmi závislé na venkovních klimatických podmínkách. Při teplotním rozdílu blížícím se nule, je tento způsob větrání neúčinný a naopak nejvyšší účinnosti dosahuje ve chladných obdobích roku, kdy teplotní rozdíl vnějšího a vnitřního prostředí je také nejvyšší.

Pasivní větrání  má několik variant mezi které patří:
  • samočinné větrání mezi ventilačními prvky (otvory) v obvodových stěnách objektu nebo místnosti (spáry oken, dveří, větrací mřížky, přívodní prvky vzduchu) 
  • šachtové větrání, kde vzduch je přiváděn ventilačními prvky v obvodovém plášti objektu a odvod potom větracími šachtami nebo komínovými tělesy 
  • šachtové větrání s ventilačními hlavicemi, které zvyšují odtahový účinek šachty nebo komína 
Všechny uvedené varianty pasivního větrání mají společný jeden znak - fungují bez přívodu energie. Provozní náklady na proces větrání jsou tedy nulové, nepočítáme-li náklady na ohřev přiváděného vzduchu. K nevýhodám tohoto způsobu větrání patří nízká účinnost při malých teplotních rozdílech venkovního a vnitřního prostředí a dále špatná regulovatelnost objemu vyměňovaného vzduchu.

Pro tento způsob větrání dodáváme přívodní prvky vzduchu od švédské společnosti Fresh.

Přívodní prvek vzduchu Fresh 100 Thermo - dB
Přívodní prvek vzduchu Fresh TL 100 dB
Přívodní prvek vzduchu Fresh TL 98 E
Přívodní prvek vzduchu Fresh TL 98 F - dB
Přívodní prvek vzduchu Fresh TL 98 P
Přívodní prvek vzduchu do okenního rámu Fresh Al - dB

TOPETERM, spol. s r.o.  |   K Remízku 364/36, 301 00 Plzeň - Lhota  |  +420 739 043 803  |  info@topeterm.cz