TOPETERM Plzeň

...pro teplo Vašeho domova

Rovnotlaké větrání

Rovnotlaké větrání.gif
Rovnotlaké větrání je v poslední době stále více realizovaný způsob větrání bytů, rodinných domů, kanceláří a ostatních prostor. Jeho stále větší obliba vychází z možnosti dosažení zajímavých úspor za vytápění. Základem tohoto způsobu větrání jsou dva ventilátory, jeden pro odvádění znečištěného vzduchu a druhý pro přívod čerstvého vzduchu z venkovního prostředí. Ve větraném objektu se nastaví koloběh výměny vzduchu.
U tohoto způsobu výměny vzduchu jsou zpravidla odtahový a přívodní ventilátor zabudovány do jedné jednotky společně s rekuperačním výměníkem, což přináší úspory energie na vytápění. Odtahovaný znečištěný vzduch předává v rekuperačním výměníku svoji tepelnou energii přiváděnému čerstvému vzduchu a značně tak snižuje tepelnou ztrátu objektu, resp. její složku tepelnou ztrátu větráním.
Rekuperační způsob splňuje v nejvyšší možné míře požadavky uživatelů na řízené větrání bytů, rodinných domů kanceláří a ostatních provozů při současném dosažení minimálních nákladů na ohřev čerstvého vzduchu.
Kvalita vzduchu v takto větraných prostorech, splňuje, také díky moderním způsobům „přípravy“ čerstvého přiváděného vzduchu, nejpřísnější hygienické požadavky. Rekuperační jednotky se stávají součástí nové výstavby nízkoenergetických objektů a zejména pasivních domů.
 
Pro tento způsob větrání dodáváme:
 
·         vzduchotechnické jednotky ILTO
·         střešní vyústky ILTO Roof
TOPETERM, spol. s r.o.  |   K Remízku 364/36, 301 00 Plzeň - Lhota  |  +420 739 043 803  |  info@topeterm.cz