TOPETERM Plzeň

...pro teplo Vašeho domova

Podlahové topení elektrické

Elektrické podlahové topení je patrně nejkomfortnější vytápění vůbec. Je vhodné pro vytápění objektů dobře tepelně izolovaných, u kterých jsou splněny doporučené hodnoty prostupu tepla. Proveditelné je též u objektů nově rekonstruovaných, ale i u těch je potřeba vždy dbát na to, aby rekonstruované konstrukce byly na úrovni současně platných požadavků kladených na tepelně izolační vlastnosti budov. Při splnění těchto požadavků je potom tento typ podlahového topení ekonomicky velmi příznivý a výhodný.
Elektrické podlahové topení lze navrhnout jako hlavní, potom jednoznačně vhodnější je použití standardních topných odporových kabelů, nebo jako topení doplňkové pro kombinovaný způsob vytápění společně s otopnými tělesy teplovodními nebo elektrickými. Tento doplňkový způsob je používán zejména v koupelnách, kde zajišťuje příjemnou teplotu podlahy a prostor je dotápěn např. pomocí koupelnového žebříku. Pro doplňkový způsob je výhodné použití topných rohoží, které jsou instalovány do vrstvy lepidla přímo pod dlažbu.
Pro některé objekty, u nichž není možné překrytí topných kabelů betonovou vrstvou např. z důvodu nemožnosti zatížení konstrukcí, je možné jak pro hlavní, tak doplňkové vytápění použít "suchý" způsob pokládky topných kabelů, nebo využít topné folie instalované přímo pod vlastní krytinu, např. plovoucí laminátovou nebo dřevěnou podlahu. To je využíváno zejména v podkrovích lehkých staveb a dřevodomků. Pro jednodušší instalaci jsou pro tento způsob pokládky dodávány speciální podložky a desky.
Pro podlahové topení jsou standardně používány odporové jednožilové nebo dvoužilové topné kabely s opletením a s topným měrným výkonem 6 až 20W/m.
Společnost TOPETERM doporučuje pro vnitřní aplikace instalovat kabely dvoužilové. Volba hodnoty měrného topného výkonu kabelu vychází z vypočtených tepelných ztrát daného prostoru, závisí na potřebném výkonu na m2 a na zvolené krytině podlahy. Dalším parametrem, ke kterému je vhodné při návrhu elektrického podlahového topení přihlížet, je rozteč instalovaných kabelů. Pro ideální pokládku platí, že rozteč je dvojnásobkem společné výšky mazaniny a krytiny nad nad kabelem. Tak je zajištěna rovnoměrnost teploty v nášlapné ploše. Při návrhu je také nutné přihlédnout k požadavku na zajištění "dynamiky" topného systému. Obecně platí, že instalovaný topný výkon by měl být, při splnění předchozích požadavků, navýšen alespoň o 20% oproti vypočtené tepelné ztrátě.
Zajímavou variantou elektrického podlahového topení je použití samoregulačních topných kabelů. Díky jejich speciální vlastnosti samoregulace topného výkonu v závislosti na teplotě okolí (a to v každém bodě kabelu) se nabízí možnost uplatnění i v místech, kde není známa budoucí dispozice nábytku nebo kde je předpoklad změn této dispozice. Při návrhu navazující elektroinstalace (zejména jističů) je nutné vycházet z vlastností tohoto typu kabelu.
Návrh elektrického podlahového topení
Při návrhu podlahového topení je nutné vycházet z řady vstupních údajů, z nichž nejdůležitější je vypočtená tepelná ztráta daného prostoru, jeho plocha, skladba podlahy a typ krytiny, zvolená rozteč smyček a charakter místnosti. Doporučujeme návrh elektrického podlahového topení, zejména je-li topením hlavním, přenechat odborné firmě. Naše společnost návrhy bezplatně zpracovává včetně cenové kalkulace.
Povrchové teploty nášlapné plochy jsou omezeny hygienickými předpisy. Pro obytné místnosti s dlouhodobým pobytem osob, jako jsou např. obývací a dětské pokoje, ložnice, kuchyně apod., je maximálně přípustná teplota povrchová teplota podlahy 29°C. Tato teplota je zpravidla teoretická, výrobci některých krytin doporučují teplotu ještě nižší, tu je potom nutné zajistit z důvodu garance na krytinu. Doporučujeme hodnotu maximálně přípustné teploty povrchu podlahy s dodavatelem krytiny před její koupí konzultovat.
Povrchové teploty v ostatních místnostech s krátkodobým pobytem osob jsou omezeny teplotou 33°C. To je využíváno zejména v koupelnách, kde je předpokládána a požadována teplota vyšší než u místností pobytových a kde je zpravidla jako krytina použita keramická dlažba, u které vyšší teplota nášlapné plochy je velmi příjemná.
V současné době stavěné objekty splňují vysoké nároky na tepelněizolační vlastnosti budov. Objekty jsou stavěny v nízkoenergetickém nebo dokonce v pasivním standardu. To je důvodem toho, že skutečně potřebné teploty nášlapné vrstvy podlahy se oproti nedávné době podstatně snížily a jsou jen o málo vyšší (obvykle o 2 až 3°C) než je požadovaná prostorová teplota dané místnosti. Tím se ani zdaleka nedosahuje dovolených hodnot povrchové teploty podlahy.
Pro podlahové topení doporučujeme použití odporových topných kabelů z nabídky společnosti FENIX Jeseník v kombinaci s termostaty pro podlahové vytápění.
TOPETERM, spol. s r.o.  |   K Remízku 364/36, 301 00 Plzeň - Lhota  |  +420 739 043 803  |  info@topeterm.cz