TOPETERM Plzeň

...pro teplo Vašeho domova

Stropní topení/chlazení

Stropní topení je nově využívaný typ plošného sálavého topení. Současně je tento systém možné využívat i pro chlazení daného prostoru, postačí provést jen přepnutí ze zdroje pro vytápění přepnout na zdroj chladu.
 
Stropní topenívelkou výhodu oproti topení podlahovému, totiž není omezeno teplotou topné vody na vstupu do systému. Lze tak získat vyšší topné výkony. Další výhodou systému stropního topení je, že strop je využitelný pro vytápění v celé svojí ploše. Není potřeba brát do úvahy umístění nábytku v případě topení podlahového, ale také stěnového, u stěnového pak i umístění dalších předmětů a také oken, dveří. 
 
Pro stropní topení a stejně tak chlazení se využívá zejména trubky 8x1 mm, pro vlastní rozvod trubka PE-RT 16x1,8 mm. Okruhy stropního topení/chlazení se ukládají zpravidla ve formě rohoží do stropních podhledů ať již zateplených nebo nezateplených, dále je možné je uložit do sádrokartonových desek a v neposlední řadě též ve formě rohoží pod omítku.
V současné době je stropní topení možné řešit také do již připravených vedení v betonových stropních panelech. Po položení stropních panelů se jednotlivé smyčky pouze připojí k rozvodům topení.  S touto variantou je však bezpodmínečně nutné počítat již při návrhu stavebních konstrukcí objektu.
 
Společnost TOPETERM realizuje stropní topení/chlazení zejména systémy UNIVERSA a UPONOR.
TOPETERM, spol. s r.o.  |   K Remízku 364/36, 301 00 Plzeň - Lhota  |  +420 739 043 803  |  info@topeterm.cz