TOPETERM Plzeň

...pro teplo Vašeho domova

Stěnové topení

Stěnové teplovodní topení je dalším typem plošného sálavého vytápění. Jedná se prakticky o podlahové topení montované na stěnu.
Základním rozdílem oproti podlahovému topení je možnost využít vyšší teplotu vstupní topné vody. Tím získáváme výhodu vyššího topného výkonu na jednotku plochy. Jelikož se jedná o sálavý typ vytápění, dostáváme příjemné rovnoměrné teplo v celém vytápěném prostoru, přičemž podobně jako u podlahového topení můžeme dosáhnout tepelné pohody při nižší spotřebě energie oproti topení radiátorovými tělesy. Ve výpočtech se udává úspora cca 10% energie a tím i provozních nákladů.
 
Stěnové topení je možné realizovat pomocí do meandru navinutých trubek, zpravidla dimenze 14x2 mm nebo pomocí registrů s trubkou 8x1 mm, případně pomocí sádrokartonových desek se zabudovanými trubičkami 8x1 mm. Další výhodou řešení vytápění pomocí stěnového topení je možnost při změně zdroje tepla za zdroj chladu prostory klimatizovat bezprůvanovým velmi příjemným způsobem.
 
Stěnové topení je možné navrhnout jako jediný způsob vytápění daného prostoru nebo např. v kombinaci s topením podlahovým v případě, kdy samotné podlahové topení prostor nevytopí.
Při realizaci stěnového topení je nutné dodržet určité zásady v tepelněhydrulickém návrhu a také ve stavebních pracích. Velmi důležité je např. dilatování jednotlivých ploch, vhodné je použití sádrových omítek a velmi důležitá je správná instalace tepelné izolace.
Stěnové vytápění je velmi hygienické a je předurčeno pro širokou oblast využití, pro bytovou výstavbu, uplatní se ve veřejných budovách a také ve zdravotnictví. Přesto v současné době patří tento typ vytápění k opomíjenému a málo využívanému typu topení.
 
TOPETERM, spol. s r.o.  |   K Remízku 364/36, 301 00 Plzeň - Lhota  |  +420 739 043 803  |  info@topeterm.cz