TOPETERM Plzeň

...pro teplo Vašeho domova

Podtlakové větrání

Podtlakové větrání.gif
Podtlakové větrání bytových domů, rodinných domků, bytů, kanceláří a také ostatních prostor je zajišťováno odtahovými ventilátory, kde odtahový ventilátor vytváří mírný podtlak ve větraném prostoru a tento podtlak je kompenzován přiváděným čerstvým vzduchem z venkovního prostředí přes přívodní prvky vzduchu umístěné v obvodových stěnách nebo v rámech oken.

Tento princip větrání může být realizován decentralizovaným způsobem, kdy jednotlivé byty, místnosti nebo jiné prostory mají samostatné ventilátorky s odtahem vzduchu většinou přes obvodovou zeď, nebo způsobem centrálním, kdy jednotka s odtahovým ventilátorem je zpravidla umístěna na půdě a odvádí přesně nastavené množství vzduchu z jednotlivých bytů, místností nebo jiných prostor.

Decentralizovaný způsob je běžně využíván např. při odvětrání koupelen, WC a kuchyní (digestoře).

Centrální způsob je využíván taktéž k uvedeným účelům a také k větrání celých objektů.

U tohoto způsobu větrání lze již dobře regulovat množství výměny vzduchu a ve spojení s dalšími regulačními prvky jako např. čidly CO2, hygrostaty, příp. též s programátory času a se spínači doběhu nebo sníženého/zvýšeného výkonu větrání lze docílit energeticky úsporné a funkční větrání celých objektů.

V nabídce společnosti TOPETERM jsou speciální odtahové ventilátory nové generace Fresh Intellivent pro odvětrávání vlhkého vzduchu z koupelen, a také vzduchu z WC, šaten ap. Jsou výjimečně tiché (22dB ve vzdálenosti 3 m), řízené mikroprocesorem, s extrémně nízkou spotřebou energie 5 W. Umístěny mohou být jak ve vertikální rovině (stěny), tak i v rovině horizontální (stropy).
 
Podle způsobu zapojení k elektrické síti pracují ve čtyřech možných režimech, a to:
 1. řízení vlhkosti
 2. konstantní (volitelné) otáčky ventilátoru a řízení vlhkosti
 3. řízení vlhkosti a časovač v kombinaci se světelným vypínačem
 4. řízení vlhkosti a časovač v kombinaci s vypínačem
Názorná ukázka funkce ventilátorku v závislosti na jeho umístění do stěny nebo do stropu je patrná zde (umístění do stropu), resp. zde (umístění do stěny).

Hovoříme-li v souvislosti s odtahovým ventilátorem Fresh Intellivent o řízení vlhkosti, máme vskutku na mysli zcela řízení zcela automatické, řízené mikroprocesorem. Odpadá pracné nastavování hodnot relativní vlhkosti, jak je tomu u ventilátorů jiných výrobců.

Ventilátor Fresh Intellivent si totiž při prvním uvedení do provozu sám otestuje hodnotu relativní vlhkosti a od toho okamžiku vše probíhá plně automaticky. V okamžiku, kdy dojde k nárůstu relativní vlhkosti, automaticky se uvede do provozu a pracuje dokud nezjistí, že vlhkost již nesníží. Poté ventilátor vypne. Současně mikroprocesor přepočítá movou hodnotu relativní vlhkosti na novou hodnotu a tato je nastavena jako nová výchozí. Ventilátor bude následně reagovat na změnu (navýšení) hodnot relativní vlhkosti vztahující se k nově vypočtené hodnotě.

Velký a přehledný ovládací panel dokonale s uživatelem komunikuje, pochopit signalizaci kontrolek a spravovat nastavení ventilátoru je velice jednoduché. Na řídícím panelu nastavíte velmi jednoduchým způsobem otáčky ventilátoru, čas doběhu a intenzitu režimu vlhkosti.

Ventilátor Fresh Intellivent má velice jednoduchý přístup k vyčištění potrubí odklopením ventilátoru po stisknutí bezpečnostní pojistky.

Ventilátor Fresh Intellivent má vestavěný bezpečnostní vypínač.

Kryty ventilátoru Fresh Intellivent jsou dodávány, z důvodu jeho sladění s okolním interiérem, v šesti barevných provedeních, a to v bílém, červeném, stříbrném, titanovém, zlatohnědém a černém.

Není-li ventilátor Fresh Intellivent v provozu 16 hodin, je mikroprocesorem uveden automaticky do provozu po dobu 1 hodiny, aby byla zaručena alespoň minimální výměna vzduchu v místnosti. Tím je zamezeno problémům s vysokou vlhkostí nebo zatuchlým vzduchem typickým pro nevětrané místnosti.


Variantou tohoto ventilátorku Fresh Intellivent je odtahový ventilátorek Fresh Intelivent Celsius se zabudovaným termostatem pro přenos vzduchu z teplých do studených místností.

Příklady použití odtahového ventilátoru Fresh Intellivent Celsius:
 • využití tepla od krbových kamen nebo krbové vložky
 • využití tepla ze zimní zahrady nebo sluncem exponovaných místností pro temperování studených místností (sklady, technická místnost, garáž ap.)
Na přehledném ovládacím panelu je možné nejen nastavit teplotu, při které má být ventilátor uveden do provozu, ale také je možné provést kalibraci teplotního snímače dle referenčního teploměru. Řídící jednotka umožňuje nastavení i teplotního rozsahu provozu ventilátoru, aby nedocházelo k nadměrnému ochlazení místnosti v době, kdy zdroj tepla není k dispozici. Maximální provozní teplota je 50°C.

Na ovládacím panelu lze jednoduchým způsobem nastavit spouštěcí teplotu, při které má být  ventilátor uveden do provozu a také otáčky ventilátoru pro dosažení optimálního průtoku vzduchu.

Barevné provedení je shodné s ventilátorem Fresh Intellivent.


Technické údaje

Intellivent technické údaje

 • maximální průtočné množství vzduchu:                   
  132 m3/h
 • hladina akustického tlaku (3 m)
  • tichý režim 22 dB(A)
 • montážní romzměry ve stěně: 0 - 30 mm
 • průměr stavebního otvoru: 70 - 130 mm
 • spotřeba energie: 5 W
 • izolační třída: IP44
 • napětí: 90 - 240 V
 • frekvence: 50 - 60 Hz
 • materiál: ABS plast
 • certifikáty: CE

Akustické parametry

Hladina hluku dosahuje při běžném provozu hodnoty 22 dB.

 
PrůměrRežimKapacitaAkustický tlak
Ø 100 Max 105 m3/h 33 dB(A)
Ø 100 Tichý 73 m3/h 23,5 dB(A)
Ø 125 Max 132 m3/h 32 dB(A)
Ø 125 Tichý 85 m3/h 22 dB(A)
Pro podtlakový způsob větrání dodáváme:

přívodní prvek vzduchu FRESH 100 Thermo-dB
přívodní prvek vzduchu FRESH  Al-dB
přívodní prvek vzduchu FRESH TL 100 dB
přívodní prvek vzduchu FRESH TL 98 E
přívodní prvek vzduchu FRESH TL 98 F-dB
přívodní prvek vzduchu FRESH TL 98 P
Flimmer filtr
odtahové centrální střešní ventilátory ILTO Roof
odtahový ventilátor FRESH IntelliVent
odtahový ventilátor FRESH IntelliVent Celsius
TOPETERM, spol. s r.o.  |   K Remízku 364/36, 301 00 Plzeň - Lhota  |  +420 739 043 803  |  info@topeterm.cz