TOPETERM Plzeň

...pro teplo Vašeho domova

Popis systému

Základem systému podlahového topení je trubka. Je nejdůležitější částí systému, na její kvalitě, s ohledem na zabudování do podlahy, závisí životnost celého systému. Systémy podlahového topení dodávané společností TOPETERM využívají tři typy trubek, jejich volba je projednána se zákazníkem. Na základě tohoto rozhodnutí, je zvolen též systém podlahového topení.
 
Nejvíce používanou trubkou je trubka Universa NIOXY 17x2,5 mm. Jejím základem je polybutylenové jádro, kolem tohoto jádra je hliníková folie pro zabránění prostupu kyslíku do potrubí a následují vrstvy mechanické ochŕany trubky, tj. zpevňující tkanina a vnější PE vrstva. Použití této trubky je možné do teplot média 70°C a tlaku 10 bar. Trubka se ukládá na připravený podklad s montážními lištami.
 
Další používanou trubkou je trubka Uponor eval PEX-a Klett 16x1,8 mm z vysokotlakého zesíťovaného plyethylenu podle postupu Engel, odpovídá EN ISO 15875, s ochranou proti kyslíkové difuzi přídavnou vrstvou vyrobenou z EVOH podle DIN 4726. Tuto trubku je možné použít do teplot 70°C, maximální tlak 6 bar. Na povrchu této trubky je suchý zip, kterým se připevňuje k podkladu rovněž opatřenému suchým zipem. Tato trubka je svařitelná polyfuzním svařováním, připojení k vývodům rozdělovače je řešeno pomocí svěrných šroubení.
Variantou této trubky je trubka Uponor PEX-a 17x2,0 mm. Ochrana proti difuzi kyslíku je u této trubky provedena 3-vrstvou folií podle DIN 4726. Parametry pro použití této trubky jsou teplota 95°C, tlak 6 bar. Trubka se připevňuje do montážních lišt nebo do speciálních systémových desek pro podlahové vytápění. Připojení trubek k vývodům rozdělovače pomocí svěrných šroubení.
 
Posledním používaným typem trubek jsou vícevrstvé trubky Uponor MLCP na bázi PE-RT/Al/PE-RT. Jedná se o potrubí s hliníkovou vrstvou proti difuzi kyslíku ve variantě MLCP 16x2,0 Klett (teplota do 60°C, tlak 4 bar) nebo ve variantě MLCP 16x2,0 mm pro uložení do montážních lišt nebo speciálních systémových desek pro podlahové vytápění (teplota 95°C, tlak 10 bar). Připojení trubek k vývodům rozdělovače pomocí svěrných šroubení.
TOPETERM, spol. s r.o.  |   K Remízku 364/36, 301 00 Plzeň - Lhota  |  +420 739 043 803  |  info@topeterm.cz