TOPETERM Plzeň

...pro teplo Vašeho domova

Akumulační kamna

Akumulační kamna jsou jedním ze základních, dříve velmi oblíbených topných zařízení. Jejich základním charakterem je, že jejich nabíjení (akumulace tepla přeměnou elektrické energie) probíhá v době, kdy v rozvodné síti je zpravidla přebytek elektrické energie a tato elektrická energie je proto "levná". Aby bylo možné akumulační kamna nabít, musí kamna obsahovat meteriál, který je schopen tuto akumulaci energie zajistit a následně postupně v čase rovnoměrně uvolňovat. Tuto rovnoměrnost uvolňování energie lze zajistit správnou konstrukcí kamen.
 
U dynamických akumulačních kamen musí být zabráněno samovolnému uvolňování tepla z jádra kamen a naopak musí být zajištěn výdej tepla při jeho potřebě. Toto je zajištěno použitím aktivního prvku -ventilátoru, který zajišťuje odvod tepla z akumulačního jádra kamen pomocí proudění vzduchu. Teplo je odváděno tvarovanou cestou průduchů, které současně, při vypnutí ventilátoru, brání samotížnému samovolnému odvodu tepla z akumulačního jádra kamen. U tohoto typu kamen je opláštění provedeno z kvalitní tepelné izolace, která snižuje nežádoucí samovolné vychládání akumulačních kamen.
Tento typ akumulačních kamen lze poměrně dobře regulovat prostřednictvím prostorového, zpravidla programovatelného termostatu.
akum_rez1 dynam.gif
Dynamická kamna ECODYNAMIC VFMi - řez
 1. Akumulační jádro je provedeno z magnezitových cihel MgO
 2. Topná tělesa jsou v akumulačním jádře rovnoměrně rozmístěna
 3. Tepelná izolace pláště je provedena z izolace MICROTHERM®
 4. Nabíjecí termostat umožňuje omezit teplotu a tím i množství tepla akumulovaného do jádra
 5. Obtoková klapka se při rozehřátí přídavného topného tělesa automaticky otevře
 6. Vodící lišta s distančními otvory pro zavedení napájecího vodiče
 7. Ovládání nabíjecího termostatu je umístěno na boční straně kamen
 8. Vnitřní izolace jádra z tepelné izolace VERMIKULIT
 9. Radiální ventilátor zajišťuje proudění vzduchu akumulačním jádrem
 10. Přídavné topné těleso umožňuje vytápět i v případě vyčerpání celé tepelné kapacity kamen
  Dynamická kamna mohou být opatřena topnou tyčí - doplňkovým přídavným topením. Tato tyč je potom využívána v případech, kdy naakumulované teplo bylo již vyčerpáno a doba nízkého tarifu ještě nenastala. Jelikož toto doplňkové přídavné topení je využíváno v době vysokého tarifu, je vhodné využívat jej co nejméně a z toho důvodu je také důležité správně navrhnout velkost akumulačních kamen.
  U akumulačních kamen ECODYNAMIC jsou využívána topná tělesa o výkonu 0,5 kW, 0,7 kW, 1,1 kW, 1,5 kW a 2,0 kW podle velikosti kamen. Přídavné topení není součástí standarní výbavy akumulačních kamen ECODYNAMIC.
  Dalším typem akumulačních kamen jsou akumulační kamna statická. Tento typ akumulačních kamen je jednodušší a levnější variantou akumulačních kamen. Kamna nemají žádný aktivní prvek (ventilátor) pro výdej tepla, jejich konstrukce musí proto umožňovat samovolné vychlazování akumulačního jádra vzduchem. To je možné díky konstrukci, kdy je využíván rozdíl teplot pro samotížné proudění vzduchu a následné odvádění tepla z akumulačního jádra. Konstrukce statických akumulačních kamen je jednodušší, průduchy jsou kratší a přímé a opláštění kamen má menší teplanou izolaci. Statická akumulační kamna předávají teplo zhruba ze 3/4 konvekčně, provětráváním akumulačního jádra a o zbytek se dělí konvekční odvod tepla  a odvod tepla sáláním povrchem (opláštěním) kamen.
  Statická akumulační kamna jsou vhodná zejména pro objekty s nižšími nároky na přesnost regulace. Výdej tepla nelze zastavit ani při plně uzavřených klapkách průduchu, neboť část tepla je vydávána přes opláštění.
  akum_rez stat.gif
  Statická kamna ECOSTATIC WMX
          1. Čelní stěna opláštění
          2. Tepelná izolace jádra
          3. Akumulační jádro z magnezitových cihel MgO
          4. Průduchy v akumulačním jádře
          5. Horní strana opláštění dotváří design kamen
          6. Směrová lišta vede teplo k výdechovým mřížkám
          7. Regulační klapka omezuje množství protékajícího vzduchu
          8. Výstupní průduch zpomaluje proudění pro lepší odvod tepla
          9. Topné těleso může pracovat i v přímotopném režimu
          10. Tepelná izolace spodní části kamen
          11. Vstupní otvory chladného vzduchu
  Kromě termostatu, který ovládá regulační klapky, obsahují statická akumulační kamna ještě další termostat, kterým lze omezit teplotu akumulačního jádra (omezit nabití) a tím snížit množství naakumulovaného tepla (tepelnou kapacitu) kamen dle aktuálních klimatických podmínek.
  TOPETERM, spol. s r.o.  |   K Remízku 364/36, 301 00 Plzeň - Lhota  |  +420 739 043 803  |  info@topeterm.cz